Principy ochrany soukromí na 123rf.cz

Náš web 123rf.cz přizpůsobujeme na míru vám. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo jakýkoli odkaz mimo tuto lištu souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoli vypnout.

cz@123rf.com +420 800 60 60 60

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PŘEČTĚTE SI PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽITÍ. VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI JE NAPROSTO NEZBYTNÝ PRO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK 123RF.CZ A VYTVÁŘÍ PRÁVNÍ SMLOUVU MEZI VÁMI A WHITESOFT, S.R.O. (DÁLE JEN "WHITESOFT"). PŘÍSTUPEM K JAKÉKOLI SLUŽBĚ NEBO JEJÍ ČASTI V RÁMCI DOMÉNY 123RF.CZ SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. WHITESOFT SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI ZMĚNIT TYTO PODMÍNKY A TO BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ A VY SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE TĚMITO ZMĚNAMI VÁZÁNI.


1.VLASTNICTVÍ

Tyto Stránky jsou vlastněny a provozovány společností Whitesoft. Všechny obrázky na této webové stránce jsou vlastnictvím společností Whitesoft nebo jejích partnerů/přispěvatelů a jsou chráněny Mezinárodním autorským právem a ustanovením mezinárodních dohod. Whitesoft si zachovává veškerá práva, která Vám nejsou výslovně udělena touto Smlouvou. Licence obsažená v této Smlouvě bude ukončena automaticky, bez upozornění ze strany Whitesoft, pokud nebude dodrženo jakékoli ustanovení této Smlouvy. Po ukončení této Smlouvy jste povinni smazat a zničit všechny materiály získané z této webové stránky, kopie a související dokumentace. Kromě toho si Whitesoft vyhrazuje právo ukončit tuto stránku bez předchozího upozornění.


2.POVOLENÉ POUŽITÍ

Jakýkoli Obsah, stažený ze Stránek včetně, nikoli však výhradně, veškerých souborů či obrázků začleněných do softwaru nebo generovaných softwarem (souhrnně "Obsah") je Vám licencován společností Whitesoft. Vaše užívání Obsahu nebo jakýchkoli práv duševního vlastnictví z něj, je závislé na Vašem souhlasu s 123RF licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA), jakož i s jakoukoli příslušnou Licenční smlouvou.


3.ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Pro Vaše větší pohodlí poskytuje Whitesoft odkazy na stránky třetích stran. Whitesoft nemá pod kontrolou stránky třetích stran, ani odkazy na stránky třetích stran. Odkazem na stránku třetí strany nevyjadřuje Whitesoft podporu těmto stránkám. Whitesoft nenese odpovědnost za obsah takovýchto stránek.


4.OMEZENÁ ZÁRUKA

Whitesoft prohlašuje, že má právo uzavřít tuto Smlouvu, a že má právo poskytovat Licenci na základě těchto podmínek použití.

Whitesoft se zaručuje, že Obsah bude bez vad materiálu a zpracování, za předpokladu normálního používání, a to po dobu 30 dnů od data stažení Obsahu nebo od jeho obdržení.

S VÝJIMKOU NĚKTERÝCH PŘÍPADŮ UVEDENÝCH VÝŠE, JE OBSAH DODÁVÁN NA ZÁKLADĚ “JAK JE”, “JAK JE K DISPOZICI” A SE “VŠEMI CHYBAMI”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI POUŽITÍ OBSAHU K URČITÉMU ÚČELU. WHITESOFT NEZARUČUJE, ŽE OBSAH A STRÁNKY BUDOU PLNĚ VYHOVOVAT VAŠIM POŽADAVKŮM A NEBO, ŽE JEJICH POUŽITÍ NEBUDE NARUŠENO, ČI ŽE SE NEVYSKYTNE CHYBA. VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S POUŽITÍM A KVALITOU ZŮSTAVAJÍ NA VAŠÍ STRANĚ. POKUD BY SE NA SNÍMKU OBJEVILY ZÁVADY, PŘEBÍRÁTE VY (NIKOLI WHITESOFT NEBO JEHO AUTORIZOVANÍ ZAMĚSTNANCI ČI JINÍ PRODEJCI) VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S POTŘEBNOU ÚDRŽBOU, OPRAVOU NEBO KOREKCEMI.

Některé země neumožňují vyloučení odvozených záruk, v takovém případě se na Vás nemusí vztahovat výše uvedené vyloučení. Máte konkrétní práva vyplývající z této záruky, ale možná máte další práva, která se mohou lišit v závislosti na zemi prodeje.


5.PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE:

a. Je vám alespoň 16 let (pokud žijete v EU) / 18 let (pokud žijtete kdekoliv jinde mimo EU) a máte právo uzavřít tuto dohodu;
b. V žádném případě nebudete používat Obsah způsobem, který není povolen touto Smlouvou, smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) nebo jakoukoli jinou příslušnou licenční smlouvou;
c. Vaše užití Obsahu nebude porušovat žádné právní předpisy, včetně, nikoli však pouze, práva autorského, práva duševního vlastnictví, ochranné známky, práva ochrany soukromí, nebo jakýkoli jiný zákon či předpis jakékoli země, vládního subjektu, či jakékoli jiné třetí strany;
d. Informace, které poskytuje Whitesoft jsou přesné a pravdivé, včetně, nikoli však výhradně, všech informací o Vaší kreditní kartě;
e. Souhlasíte s tím, že všechna hesla k Vašemu účtu na 123RF musí být držena v nejpřísnější tajnosti. Nesmíte sdílet nebo poskytovat žádné heslo nebo přihlašovací údaje žádnému jinému uživateli nebo třetí straně jiné, než výslovně stanovené v tomto dokumentu. Pokud jakkoli porušíte ustanovení této kapitoly, bude mít Whitesoft oprávnění

i. ukončit tuto Smlouvu s okamžitou platností a upozornit Vás na to
ii. ponechat si veškeré neuhrazené platby na základě této Smlouvy a
iii. uplatnit veškeré zákonné či spravedlivé opravné prostředky.


6.NESPRÁVNÉ NACENĚNÍ A INFORMACE

Whitesoft používá přiměřené úsilí, aby zajistil, že tvorba cen a informace uvedené na těchto Stránkách jsou přesné. Existuje však možnost, že v důsledku skutečné chyby, jsou informace o Obsahu nesprávné nebo je Obsah špatně naceněn. V takové situaci má Whitesoft právo zrušit transakci a vrátit platbu, pokud byla transakce provedena.


7.OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ

a. Zrušení/ Vypršení: V případě, že tato Smlouva není ukončena, ale období Předplatného bylo zrušeno nebo uplynulo, můžete nadále využívat Obsah, který jste stáhli ke dni zrušení nebo uplynutí platnosti, za předpokladu, že takové použití je v souladu s podmínkami této Smlouvy, smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) nebo jakékoli další příslušné licenční smlouvy.

b. Žádné peněžní náhrady škod: Za žádných okolností Vám nebude Whitesoft povinen vyplatit jakékoli škody, včetně všech ušlých příjmů nebo zisku, ztracených úspor nebo jiných zvláštních, náhodných nebo následných škod vyplývajících z používání nebo nemožnosti použití Obsahu, a to i v případě, že Whitesoft nebo prodejce autorizovaný ze strany Whitesoft byl informován o možnosti vzniku takových škod, nebo pro jakýkoli nárok jakékoli jiné strany. Některé státy nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, v takovém případě se na Vás nemusí vztahovat výše uvedená omezení nebo vyloučení.


8.ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že budete plně hájit a odškodníte společnost Whitesoft, její zaměstnance, ředitele, vedoucí pracovníky a kohokoli dalšího spojeného se společností Whitesoft, stejně tak, jako každého z jejich nástupců, držitelů licencí a ochráníte je od případných nároků, závazků, nákladů, ztrát, škod, výdajů, včetně nákladů na právní zastoupení a výdajů vzniklých v souvislosti s Vaším porušením záruk, nebo s porušením podmínek použití.


9.POUŽITÍ

Whitesoft si vyhrazuje právo změnit či upravit ceny jakéhokoli balíčku kreditů/ programu předplatného nebo sazby za stažení Obsahu a velikosti pro stahování a to bez předchozího upozornění. Přesto se bude Whitesoft vždy snažit, aby Vás včas upozornil na blížící se změny cen.


a. PROGRAMY PŘEDPLATNÉHO

i. Program předplatného není možné změnit (upgrade/downgrade) poté, co proběhlo stažení prvního souboru s Obsahem.
ii. Dále nelze prodloužit období předplatného, pokud nebudete moci stahovat Obsah z důvodu problémů s připojením k internetu. Whitesoft plně nahradí "ztracené dny" pouze v případě, že server 123rf.com je celosvětově nepřetržitě nedostupný po dobu 8 a více hodin.
iii. Obsah stažený v rámci předplatného, již nebude možné stáhnout poté, co skončí doba předplatného.
iv. Vaše předplatné bude automaticky obnoveno 3 dny před jeho exspirací. Automatickou obnovu předplatného můžete kdykoli zrušit na našich stránkách (jděte do svého účtu klikněte na "Můj zakoupený program" a zde automatickou obnovu deaktivujte) nebo se obraťte na naší zákaznickou podporu.


b. BALÍČKY KREDITŮ

i. Zakoupený balíček kreditů nelze snížit, jeho navýšení bude povoleno.
ii. Platnost kreditů vyprší jeden rok od jejich nákupu.
iii. Kredity je možné vyčerpat kdykoli během jednoho roku od data pořízení.

 

10.ŽÁDNÉ ZŘEKNUTÍ SE

Opomenutí vymáhat jakékoli ustanovení této Smlouvy ze strany Whitesoft, nebude považováno za zřeknutí se práva na budoucí vymáhání tohoto nebo jiného ustanovení.


11.SOUDNÍ POPLATKY

Pokud je společnost Whitesoft povinna obrátit se na soud proto, aby hájila svá práva, souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré soudní poplatky, náklady a výdaje, pokud bude společnost Whitesoft v soudním sporu úspěšná.


12.PŘEVOD PRÁV

Nesmíte postoupit nebo převést práva Vám plynoucí z této Smlouvy na nikoho jiného, bez předchozího písemného souhlasu ze strany Whitesoft.


13.CELÁ SMLOUVA

Potvrzujete, že jste si přečetli tuto Smlouvu, porozuměli jste jí a souhlasíte s jejími podmínkami. Dále souhlasíte, že se jedná o úplnou a výlučnou dohodu mezi Vámi a společností Whitesoft, a že tato Smlouva rovněž nahrazuje jakékoli návrhy nebo předchozí smlouvy, ústní nebo písemné, a jakoukoli další komunikaci mezi Vámi a společností Whitesoft týkající se předmětu této Smlouvy. FAQ (Často kladené otázky) a další vysvětlivky týkající se Obsahu na 123RF.CZ jsou pouze pro Vaši informaci a neměly by být vykládány jako součást této Smlouvy.


14.ODDĚLITELNOST

Pokud bude některé ustanovení této Smlouvy považováno za neúčinné nebo neplatné, tato skutečnost nebude mít vliv na žádné jiné ustanovení a zbývající část této Smlouvy bude vykládána v co největším souladu se záměrem stran.


15.OCHRANA SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje používáme pouze v souladu s dokumentem o Zásadách ochrany osobních údajů, který je začleněn do těchto Podmínek použití formou odkazu. Zásady ochrany osobních údajů můžete shlédnout zde.

Dále souhlasíte s tím, že pokračováním v používání stránky vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami použití a Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány způsobem popsaným v Zásadách ochrany osobních údajů, zdržte se prosím používání služby/služeb poskytovaných 123RF.cz.


16.REKLAMNÍ LOGO

Vaše používání Obsahu, služeb a/nebo Stránek vyjadřuje Váš plný souhlas s tím, že Whitesoft smí používat Vaše obchodní logo ke svým propagačním účelům a to bez nutnosti placení jakýchkoli úhrad za toto použití.